Vriendschap centraal tijdens Kinderboekenweek 2018

Kinderboekenweek KOKO Kinderopvang

Lezen. Niet alleen leuk maar ook heel leerzaam. Tijdens de belangrijkste leesbevorderingscampagne, de Kinderboekenweek, schenken we extra aandacht aan lezen, gecombineerd met een thema. Dit jaar vindt de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’ plaats van 3 tot en met 14 oktober 2018.

Een week vol vriendschap tijdens de Kinderboekenweek

Vrienden zijn zeer belangrijk in het leven van kinderen. Door vrienden te maken en te hebben, ontwikkelt een kind sociale vaardigheden. Hij leert delen, op zijn beurt wachten, spelen en rekening houden met andere kinderen. Het maken van vrienden is iets wat het ene kind heel makkelijk afgaat en een ander kind kan het veel meer moeite kosten. De peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn goede plekken om deze vaardigheden eigen te maken.

Vrienden maken op de kinderopvang

Op onze locaties zien we vaak al vroeg vriendschappen ontstaan. Bij baby’s zie je dat zij voorkeuren hebben voor bepaalde kinderen. Vanaf de peuterleeftijd gaan kinderen steeds meer samen spelen en ontstaan er hechte vriendschappen. Naarmate kinderen ouder worden, spelen leeftijdsgenoten een steeds grotere rol.

28 september 2018