Voorschoolse Educatie

Bij KOKO Kinderopvang werken we op een aantal peuteropvanglocaties met een programma voor Voorschoolse Educatie (VE). Voorheen werd peuteropvang ook wel peuterspeelzaal genoemd. Aan de hand van vaststaande thema’s en een duidelijk dagritme gaat uw peuter zélf op ontdekkingstocht. We werken in een uitdagende speel- en leeromgeving waarin de ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd. Ieder kind krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft. Veel basisscholen werken met dezelfde programma’s, waardoor er een doorgaande leerlijn ontstaat. Dat maakt de overgang naar de basisschool voor uw kind straks makkelijker.

Wat is Voorschoolse Educatie?

Voorschoolse Educatie (VE) is een programma dat ontwikkeld is om kinderen tussen 2,5 en 4 jaar extra te stimuleren op het gebied van taalontwikkeling. Onze hiervoor getrainde pedagogisch medewerkers observeren uw kind ook op het gebied van sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Zij bieden uw kind vervolgens activiteiten aan die aansluiten op zijn of haar interesses en ontwikkelbehoeften.

Uk en Puk en Kaleidoscoop

Bij KOKO Kinderopvang werken we met de methode Uk en Puk en Kaleidoscoop. De kinderen gaan aan de slag met verschillende thema’s. Zo komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Daarnaast is er aandacht voor beginnend rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden. We leren kinderen bijvoorbeeld hoe om te gaan met een ruzie of hoe zij voor zichzelf opkomen in een groep.

Meer uren peuteropvang

Vanaf schooljaar 2020-2021 wijzigt het aantal uren peuteropvang. Peuters met een doelgroepindicatie gaan vanaf het nieuwe schooljaar 6 uur extra naar de peuteropvang met VE. In schema hieronder ziet u hoeveel uren er worden aangeboden vanaf het nieuwe schooljaar.

Locaties

KOKO Kinderopvang biedt Voorschoolse Educatie aan op de volgende locaties:

LocatieAdresPostcodeWijk
Peuteropvang de Kleine AlmDerde Oosterparklaan 713541 SCLeidsche Rijn
Peuteropvang de TovertuinKweektuinlaan 13452 SR
Peuteropvang de VeldmuisSt. Pietersberg 12a3453 PH
Peuteropvang het ZandPauwoogvlinder 203544 DBLeidsche Rijn
Peuteropvang het ZandkasteelTeunisbloemlaan 443452 CB
Peuteropvang HotoldeBotolKortland 213451 VD
Peuteropvang Olleke BollekeMereveldlaan 10a3454 CG
Peuteropvang VoornAkkrumerraklaan 1313544 TTLeidsche Rijn
Peuteropvang WaterwinMusicallaan 1043543 BTLeidsche Rijn