OOC

Naast de verschillende Oudercommissies bestaat er binnen KOKO een Overkoepelende Oudercommissie. Deze commissie bespreekt samen met de directie algemene zaken en ontwikkelingen binnen KOKO Kinderopvang. Vanuit iedere Oudercommissie is er één afgevaardigde die zitting heeft in deze Overkoepelende Oudercommissie. Ook hebben de Oudercommissies adviesbevoegdheden gemandateerd aan de Overkoepelende Oudercommissie.

Reglement Overkoepelende Oudercommissie
Vragen?
Wij bellen u wanneer het u uitkomt.
Direct contact?
Bel: 030 - 677 15 52
Facebook
Bekijk niet-mobile website