Niet tevreden?

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek echter niet voldoende is of als u het gevoel heeft niet serieus genomen te worden, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Volgens de Wet kinderopvang heeft iedere klant of medewerker van onze kinderopvangorganisatie het recht een klacht in te dienen als er ontevredenheid bestaat.

Bekijk ons uitgebreide klachtenreglement. In 2016 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen geschillen ingediend.

Procedure klachtenbehandeling

Ook heeft u altijd de mogelijkheid om extern een klacht in te dienen. Hiervoor kunt u terecht bij de Geschillencommissie voor de kinderopvang. Bekijk hiervoor de brochure Geschillencommissie voor de kinderopvang.

Klachtenjaarverslag 2016

Vragen?
Wij bellen u wanneer het u uitkomt.
Direct contact?
Bel: 030 - 677 15 52
Facebook
Bekijk niet-mobile website