Kwaliteit

Niet alleen de veiligheid van uw kind is gewaarborgd bij KOKO Kinderopvang. Ook aan hygiëne op de locatie besteden wij veel aandacht. Voor u als ouder een zekerheid dat alles rondom de opvang van uw kind aan de hoogste eisen voldoet.

Hoogste kwaliteit
Wij streven naar de hoogste kwaliteit voor:

  • de opvang van uw kind
  • de pedagogische kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers
  • het nakomen van afspraken met u
  • het onderhoud van de locaties
  • de hygiënische omstandigheden op onze locaties
  • onze administratieve afhandelingen
HKZ keurmerk
Wij gaan verder dan de basiseisen voor verantwoorde kinderopvang, die vastliggen in de wet Kinderopvang. Wij voldoen ook aan de aanvullende kwaliteitseisen van HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Jaarlijks vindt er op iedere locatie een controle plaats door de Inspectie Kindercentra (IKC) en de brandweer en wordt gekeken of we nog voldoen aan de HKZ.
Vragen?
Wij bellen u wanneer het u uitkomt.
Direct contact?
Bel: 030 - 677 15 52
Facebook
Bekijk niet-mobile website