Fit & Fun

Op alle buitenschoolse opvanglocaties van KOKO Kinderopvang bieden we een breed programma van activiteiten tijdens de schoolweken. Dat concept noemen we Fit & Fun. Omdat we naast allerlei sport- en spelactiviteiten ook andere activiteiten bieden. Zoals koken, muziek, drama, creatieve activiteiten en meer.

Veel keuze bij Fit & Fun

In een cyclus van 6 tot 8 weken (van vakantie tot vakantie) bieden wij dagelijks twee activiteiten aan met een specifiek thema. Gericht op drie verschillende leeftijdscategorieën. De activiteiten duren gemiddeld een uur. Elke eerste week na de vakantie schrijven de kinderen zich in voor het thema van hun keuze. De inschrijflijsten hangen op de groepen en worden samen met de pedagogisch medewerker ingevuld. Kiest uw kind bijvoorbeeld op maandag voor het thema ‘koken’? Dan neemt het de daaropvolgende weken op maandag deel aan verschillende kookactiviteiten. Als uw kind meerdere dagen naar de BSO komt, dan schrijft het zich dus in voor verschillende thema’s op verschillende dagen. Bijvoorbeeld op maandag voor ‘koken’, op dinsdag voor ‘sport & spel’ en op donderdag voor ‘wetenschap/techniek’.