Denk met ons mee

KOKO Kinderopvang hecht veel belang aan de samenwerking met ouders. De oudercommissie behartigt en vertegenwoordigt de belangen van kinderen en ouders over de opvang van hun kinderen. De oudercommissie adviseert de leidinggevende over bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid binnen een locatie, de locatiegids, voedingsaangelegenheden, risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling en de prijs. Ieder cluster binnen KOKO Kinderopvang heeft één of meerdere oudercommissies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de oudercommissie of leidinggevende van de locatie.

Contactgegevens oudercommissies

KDV de Tovertuin/BSO de Tovertuin/BSO de Toverkunst/BSO de Toverboom
oc.tovertuin@kokokinderopvang.nl

KDV het Piratenschip/BSO het Kraaiennest
ocpiratenschip@gmail.com

KDV Olleke Bolleke/BSO MikMak Mini/BSO Mik Mak Maxi
ocollekebolleke@live.nl

KDV de Veldmuis/BSO de Veldmuis/BSO Villa Veldmuis
ocveldmuis@gmail.com

KDV het Zandkasteel/BSO Atlantis
oczandkasteel@gmail.com

KDV Boerderij de Balije/BSO Boerderij de Balije
ocdebalije@live.nl

KDV HotoldeBotol/BSO UitdeKunst/BSO Piek-O-Bello
ockokovleuten@gmail.com

KDV Kiekboe/BSO Kiekboe
oc.linschoten@gmail.com

KDV het Papegaaiennest/BSO het Papegaaiennest/PSZ het Papegaaiennest
oc.papegaaiennest@gmail.com

BSO Kabaal/BSO Kabaal bovenbouw/BSO Kabaal Plus
ockokomontfoort@gmail.com

Overkoepelende oudercommissie

Naast de verschillende oudercommissies bestaat er binnen KOKO Kinderopvang een overkoepelende oudercommissie. Deze commissie bespreekt samen met directie algemene zaken en ontwikkelingen binnen KOKO Kinderopvang. Vanuit de oudercommissie is er één afgevaardigde die zitting heeft in deze overkoepelende oudercommissie. Ook hebben de oudercommissies adviesbevoegdheden gemandateerd aan de overkoepelende oudercommissie. De oudercommissie en de overkoepelende 0udercommissie werken allebei via een eigen reglement.
Reglement oudercommissie
Reglement overkoepelende oudercommissie