Opvoeden is samenspel!

Week van de Opvoeding

Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober 2018, met als thema Opvoeden is samenspel. Op onze Facebook-pagina plaatsen we deze hele week iedere dag een tip. En op onze locaties vindt u informatieboekjes over de wonderlijke en bijzondere ontwikkeling van het kind.

Het opvoeden van kinderen en jongeren is een mooie en belangrijke taak

Maar kan soms ook als lastig worden ervaren. Uit onderzoek blijkt dat ouders het meest behoefte hebben aan steun van naasten en graag advies krijgen van andere ouders in dezelfde situatie. Deze steun vanuit een sociaal netwerk kan opvoeden leuker en lichter maken.

Tijdens de Week van de Opvoeding staat opvoeden en ouderschap centraal

Er worden door het hele land verschillende activiteiten georganiseerd om ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden te laten merken dat ze er niet alleen voor staan. Ouders, mede-opvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit tijdens workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten.

Verbinden en samenwerken

Onze pedagogische visie ‘Samen de Wereld Kleuren’ staat voor verbinden en samenwerken. Met ouders, kinderopvang, onderwijs, zorginstellingen en andere omgevingen waarin kinderen zich bevinden (zoals familie, op straat en verenigingen). Wij werken samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar en verzorgen een overdracht naar ouders, andere opvanggroepen, de buitenschoolse opvang en school. Samenwerking vergemakkelijkt de overgangen waarmee kinderen te maken krijgen. Dit heeft een gunstig effect op hun ontwikkeling. Deze werkwijze biedt ons de mogelijkheid om flexibel om te gaan met de momenten waarop deze overgangen plaatsvinden.

Gratis informatieboekje verkrijgbaar op de locatie!

Op iedere locatie zijn informatieboekjes over de wonderlijke en bijzondere ontwikkeling van het kind aanwezig. Deze boekjes geven per leeftijd antwoorden op veel voorkomende vragen. Zo bieden wij ondersteuning aan ouders en leveren we een bijdrage aan die wonderlijke en bijzondere ontwikkeling. Want opvoeden hoef je niet alleen te doen!
Met opvoedkundige vragen kunt u altijd bij onze medewerkers terecht. Op weekvandeopvoeding.nl is meer informatie te vinden over de landelijke campagne en georganiseerde activiteiten.

3 oktober 2018