Nieuws

KOKO Kinderopvang groeit. Die lijn zetten we graag door! Met oog op die ambitie hebben wij geworven voor een tweede regiomanager naast Esther Verheul. Na een uitgebreid selectietraject zijn wij verheugd te melden dat Ellemiek Janse per 1 juni de functie van regiomanager vervult.

In verband met een wachtlijst bij BSO Piek-O-Bello is het vanaf 14 mei mogelijk om kinderen, in afwachting van een vaste plek bij Piek-O-Bello, met onze nieuwe stint op te halen bij de Torenpleinschool in Vleuten.

De kinderopvang ontwikkelt zich in rap tempo. Daarom vinden wij het belangrijker dan ooit om onze medewerkers te blijven ontwikkelen. KOKO biedt daarom verschillende trainingen aan pedagogisch medewerkers zoals TINK (aanvullende scholing in interactie vaardigheden) en PEPP (permanente educatie met bijvoorbeeld als onderwerp ‘werken met baby’s’).

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. Eén van de onderdelen van deze nieuwe wet schrijft voor dat elk kind (zowel ) een mentor heeft.  Dit geldt voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.

Uit recent onderzoek door Jantje Beton onder (groot)ouders en kinderen blijkt dat er dramatisch minder buiten wordt gespeeld. Kinderen die heel regelmatig buitenspelen, ontwikkelen zich beter en zijn gezonder. Buitenspelen werkt positief mee aan een goede motoriek, een gezond gewicht en de buitenlucht is niet alleen gezond maar maakt uw kind ook vrolijk.

Gezond Voedingsbeleid? Natuurlijk Buitenspelen tuinen? Sportworkshops en een jaarlijkse sportdag? Bij KOKO Kinderopvang geven we het goede voorbeeld. Iedere dag! Onze activiteiten sluiten volledig aan bij die van Lint-Wurmpie. Samen gezellig bewegen! Een logische stap is dat wij dit jaar de Lint-Wurmpie Run steunen. 

Water. Negen challenges. En een stopwatch. Dat waren de ingrediënten voor de Waanzinnige Waterdag bij KOKO Kinderopvang. Kortom, de kinderen van de buitenschoolse opvanglocaties gingen de water challenge uitdaging aan. Wie vervult de meeste opdrachten in de snelste tijd?