Nieuws

De kinderopvang ontwikkelt zich in rap tempo. Daarom vinden wij het belangrijker dan ooit om onze medewerkers te blijven ontwikkelen. KOKO biedt daarom verschillende trainingen aan pedagogisch medewerkers zoals TINK (aanvullende scholing in interactie vaardigheden) en PEPP (permanente educatie met bijvoorbeeld als onderwerp ‘werken met baby’s’).

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. Eén van de onderdelen van deze nieuwe wet schrijft voor dat elk kind (zowel ) een mentor heeft.  Dit geldt voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.

Uit recent onderzoek door Jantje Beton onder (groot)ouders en kinderen blijkt dat er dramatisch minder buiten wordt gespeeld. Kinderen die heel regelmatig buitenspelen, ontwikkelen zich beter en zijn gezonder. Buitenspelen werkt positief mee aan een goede motoriek, een gezond gewicht en de buitenlucht is niet alleen gezond maar maakt uw kind ook vrolijk.

Gezond Voedingsbeleid? Natuurlijk Buitenspelen tuinen? Sportworkshops en een jaarlijkse sportdag? Bij KOKO Kinderopvang geven we het goede voorbeeld. Iedere dag! Onze activiteiten sluiten volledig aan bij die van Lint-Wurmpie. Samen gezellig bewegen! Een logische stap is dat wij dit jaar de Lint-Wurmpie Run steunen. 

Water. Negen challenges. En een stopwatch. Dat waren de ingrediënten voor de Waanzinnige Waterdag bij KOKO Kinderopvang. Kortom, de kinderen van de buitenschoolse opvanglocaties gingen de water challenge uitdaging aan. Wie vervult de meeste opdrachten in de snelste tijd?

Op dinsdag 17 april tekenden Diana Monissen (voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie) en Ad Doorneveld (voorzitter Raad van Bestuur van de SWKGroep) een samenwerkingscontract. Onder toeziend oog van Mike, Laura en Zoë van KOKO Kinderopvang, zetten zij een handtekening onder het contract. De SWKGroep levert een bijdrage aan de ‘brussen-ruimte’. Tijdens de speciale kinderpersconferentie kregen de kinderen de kans om al hun brandende vragen te stellen.

Van 19 tot en met 23 maart 2018 is de nationale projectweek Week van de Lentekriebels. Georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD-organisaties. Deze week is bedacht om extra aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming bij kinderen. Aan deze week doen veel basisscholen in Nederland mee. Bij KOKO Kinderopvang is structureel aandacht voor dit thema.