Opnieuw geplande stakingen FNV

Op dinsdag 14 september  is er wederom een landelijke stakingsdag in de kinderopvang. Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft haar leden in de kinderopvang opgeroepen om het werk neer te leggen. Staken is een grondrecht. Dus wanneer pedagogisch medewerkers willen staken, respecteren wij dat.

Wat betekent dit voor uw opvang op die dag?
Staken mag alleen als de staking schriftelijk bij de werkgever is aangezegd. Maandag 13 september hebben wij een definitief bericht van de FNV ontvangen op welke locaties er een aanzegging is gedaan. Als de staking gevolgen heeft voor de locatie van uw kind, hoort u dat o snel mogelijk. Onze inzet is om locaties open te houden. Of dat lukt, is afhankelijk van het aantal medewerkers dat wel werkt. Daarbij maken we altijd zorgvuldige afwegingen op het gebied van veiligheid, wet- en regelgeving en de coronamaatregelen. Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat er locaties (deels) sluiten tijdens de staking.

Wat als de locatie sluit?
Ontkomen we er niet aan de locatie van uw kind te sluiten. Dan krijgt u van ons ruiltegoed in de FlexKids Ouderapp. Zo kunt u deze dag later gratis inhalen.

Waarom deze actie?
De vakbonden en werkgeversorganisatie zijn in gesprek over een nieuwe cao voor de kinderopvang. FNV Zorg & Welzijn is niet tevreden met het verloop van deze gesprekken. De vakbond wil dat er meer afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Daarom roept het zijn leden op tot de staking.

14 september 2021