Nieuw: KIDSclubs bij KOKO Kinderopvang!

Sinds vorige maand zijn we bij KOKO Kinderopvang gestart met een aparte KIDSclub voor de oudste BSO-kinderen. En leuk nieuws: er zijn zelfs twee locaties geopend! Namelijk de Tovertuin en het Zandkasteel. Waarom we dit hebben gedaan, lees je hieronder.

De KIDSclub

De uitwerking van een KIDSclub heeft alles te maken met de behoeften en ontwikkelingen van kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Kinderen worden steeds zelfstandiger en zelfredzamer en zijn bezig zich los te maken van hun ouders en mede-opvoeders. Ze gaan op zoek naar hun eigen identiteit en gaan zichzelf steeds meer zien als een onafhankelijk persoon. Ook ontwikkelen ze steeds meer een eigen mening en staan ze kritisch ten opzichte van bestaande regels. Kinderen nemen dus letterlijk en figuurlijk meer afstand van volwassenen. Leeftijdsgenoten met dezelfde interesses worden steeds belangrijker.

Inspraak

Voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid is participatie belangrijk. Kinderen uit de bovenbouw hebben steeds meer de behoefte om hun eigen regels op te stellen of meningen te geven. Kortom, ze willen meer inbreng. Bij het vakantieprogramma, de dagindeling en de activiteiten. We geven kinderen van deze leeftijd dus nog meer inbreng hierbij, en zelfs een duidelijke rol in de organisatie ervan. Want door met elkaar plannen te maken en te doen, leer je!

Begeleiding

We laten ze daarbij niet ineens los. Door hen vertrouwen en ruimte te geven, leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties en leren ze dat hun inbreng iets teweeg kan brengen. Zo ervaren ze dat ze een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen omgeving, bijvoorbeeld hoe de groep eruitziet, welke activiteiten ze willen doen en welke afspraken er gelden. We begeleiden hen waar nodig, zodat ze in een veilige setting ervaringen kunnen opdoen en kunnen leren. Een waardevolle voorbereiding op hun eerste jaren op de middelbare school. Zo verandert opvoeden stap voor stap in begeleiden.

Wist je dat..

… kinderen tussen 9 en 13 jaar:

  • Behoefte hebben aan meer zelfstandigheid? En dus meer zelf willen bepalen?
  • Behoefte hebben aan privacy?
  • Vooral begeleiding nodig hebben in plaats van aan het handje meegenomen te worden?
  • Meer behoefte hebben om mee te mogen denken en praten en gehoord willen worden?
  • Meer zaken ter discussie stellen en dat ze daarin serieus genomen willen worden?
  • Sociale skills onder de knie willen krijgen (op hun eigen voorwaarden)?
  • Meer ruimte en vrijheid nodig hebben?
  • Behoefte hebben aan uitleg? Maar daarbij nog steeds duidelijke kaders en grenzen nodig hebben?
23 juli 2021