Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang

Begin september heeft minister Asscher besloten dat de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast.

De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) stelt vanaf 1 januari 2018 nieuwe eisen aan het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast.

Waar gaat het over?

De ontwikkeling van het kind wordt in de Wet IKK centraal gezet. Het pedagogisch en veiligheids- & gezondheidsbeleid worden aangescherpt. Ook komt er een aantal nieuwe deskundigheidseisen voor medewerkers. De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland gaat er aanzienlijk op vooruit. Wij staan achter deze kwaliteitsverbetering. Wilt u alle veranderingen nalezen? Bekijk de website van het ministerie.

10 oktober 2017