Medewerkers worden voortdurend getraind

De kinderopvang ontwikkelt zich in rap tempo. Daarom vinden wij het belangrijker dan ooit om onze medewerkers te blijven ontwikkelen. KOKO biedt daarom verschillende trainingen aan pedagogisch medewerkers zoals TINK (aanvullende scholing in interactie vaardigheden) en PEPP (permanente educatie met bijvoorbeeld als onderwerp ‘werken met baby’s’).

Themabijeenkomsten voor verdieping

Jaarlijks bieden we ook alle kinderdagverblijf- en BSO-medewerkers een themabijeenkomst aan om verdieping te geven aan het professionele handelen. In 2016 hebben we de verdieping gezocht met meerdere workshops over specifieke leeftijdsgerichte ontwikkeling bij kinderen. Vorig jaar kreeg iedereen vier diverse flitsworkshops over het verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes (van een stuk theorie tot het geven van een ervaring). Dit onderwerp is in januari afgesloten door Hanneke Poot met een inspirerende ouderavond.

Themabijeenkomst in 2018

Ook dit jaar organiseren we voor alle KOKO-medewerkers een themabijeenkomst. Het thema van dit jaar is ‘overdracht en ambassadeurschap’. U bent als ouder een belangrijke partner voor ons in de opvang. U bent de allereerste persoon die instaat voor de opvoeding van uw kind. Het contact met de ouders vormt dan ook een basisonderdeel van ons werk.

31 mei 2018