Inschrijfformulier peuteropvang/peuterspeelzaal

Gegevens van de ouder/verzorger
(die de kinderopvangtoeslag aanvraagt)

Voorletter(s)*
is verplicht.

Achternaam*
is verplicht.

Geslacht*
is verplicht.

Burgerservicenummer
is verplicht.

Geboortedatum*
is verplicht.

Adres*
is verplicht.

Postcode*
is verplicht.

Woonplaats*
is verplicht.

Burgerlijke staat*
Verkeerde invoer

Geboorteland*
is verplicht.

BIC (Bank Identificatie Code)
Invalid Input

Op naam van *
is verplicht.

Telefoon privé*
is verplicht.

Telefoon mobiel
Verkeerd invoer

Telefoon werk
Invalid Input

E-mailadres*
is verplicht.

Opleidingsniveau*
is verplicht.

Diploma behaald*
is verplicht.

Arbeidssituatie*
is verplicht.

Naam werkgever*
is verplicht.

Ouder/verzorger (2) Indien van toepassing

Voorletter(s)
Invalid Input

Achternaam
Verkeerde invoer

Geslacht
Invalid Input

Burgerservicenummer
Invalid Input

Geboortedatum
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Postcode
Invalid Input

Woonplaats
Invalid Input

Burgerlijke staat
Invalid Input

Geboorteland
Invalid Input

BIC (Bank Identificatie Code)
Invalid Input

Op naam van
Invalid Input

Telefoon privé
Invalid Input

Telefoon mobiel
Invalid Input

Telefoon werk
Invalid Input

E-mailadres
Invalid Input

Opleidingsniveau
Invalid Input

Diploma behaald
Invalid Input

Arbeidssituatie
Invalid Input

Naam werkgever
Invalid Input

Gegevens kind

Roepnaam*
Verkeerde invoer

Achternaam*
Verkeerde invoer

Geslacht kind*
Verkeerder invoer

Geboortedatum *
Verkeerde invoer

Geboorteland
Invalid Input

Nationaliteit
Invalid Input

Burgerservicenummer
Invalid Input

Gesproken thuistaal
Invalid Input

Is er sprake van een sociaal medische indicatie?
Invalid Input

Behoeft uw kind speciale zorg?
Invalid Input

Schoolkeuze (indien van toepassing)
Invalid Input

Is er al een kind van u geplaatst op één van onze locaties?

Invalid Input

Naam van het kind
Invalid Input

Geboortedatum
Invalid Input

Gegevens peuterspeelzaal

Gewenste peuterspeelzaal*
is verplicht.

Tweede keuze*
is verplicht.

Gewenste plaatsing op de volgende dagen*

Verkeerde invoer

Kan er van de gewenste dagen worden afgeweken
Invalid Input

Zo ja, welke afwijkende dagen

Invalid Input

Gewenste plaatsingsdatum*
kies dag.
kies maand.
kies jaar.
Wenst u in de toekomst ook gebruik te maken van BSO?
Invalid Input

Welke van de onderstaande situatie is op u van toepassing

Invalid Input

Hoe bent u met onze kinderopvangorganisatie in aanraking gekomen

Invalid Input

Invalid Input

Opmerkingen
Invalid Input

  • Na ontvangst van de inschrijving stuurt KOKO Kinderopvang u een schriftelijke bevestiging. Wij verzoeken u de hierin vermelde gegevens te controleren en eventuele onjuistheden door te geven aan de medewerkers van Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK).
  • Op het verstrekken van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  • Uw betaalwaardigheid kan getoetst worden.
  • Op de inschrijving zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bekijk niet-mobile website