FAQ compensatieregeling kosten kinderopvang

De overheid heeft besloten ouders te compenseren voor hun kosten aan de kinderopvang, nu deze gesloten is. Kort gezegd komt de regeling hierop neer: wanneer u de factuur voor april betaalt en uw kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, krijgt u uw eigen bijdrage terug. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de tegemoetkomingsregeling van de overheid. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op. Klik hier voor de contactgegevens.

Click here for English

Update 9 juli 2020:

Op www.svb.nl/opvang vindt u uitgebreide informatie over de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. Als u inlogt met uw DigiD, ziet u de gegevens waarmee de Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend en het rekeningnummer waarop de vergoeding wordt gestort. Ouders krijgen deze vergoeding rond 8 juli op hun bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen

Q:Is er al meer bekend over de compensatieregeling vanuit de overheid?
A:De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend. Daarnaast geeft deze website ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.

Q: Voor wie is de compensatie bedoeld?
A: Voor alle ouders die normaal gesproken gebruikmaken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen (ouders moeten wel eerst de factuur betalen, voor ze in aanmerkingen komen voor de compensatie). Dit geldt óók voor ouders met vitale beroepen die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.

Q: Wanneer krijgen ouders de eigen bijdrage van de kinderopvang terug ?
A: De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. U ontvangt deze vergoeding rond 8 juli op hun bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zie voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, en over waar u terecht kunt met verdere vragen: www.svb.nl/opvang.

Q: Hoeveel van de betaalde factuur krijgen ouders terug?
A: U krijgt uw volledige eigen bijdrage terug. Hoe hoog dit bedrag is, is per ouder afhankelijk van de reeds ontvangen kinderopvangtoeslag en de hoogte van de factuur. U ontvangt van een deel van ons en een deel vanuit de overheid. U krijgt het verschil tussen het bedrag dat u betaalt (het bedrag dat op de factuur staat) min de ontvangen kinderopvangtoeslag terug. De kinderopvangtoeslag heeft u immers al ontvangen.

In tegenstelling tot wat bepaalde websites (bijv. de consumentenbond/Nu.nl) mogelijk vermelden, ontvangen ouders de volledige eigen bijdrage. Boven het vergoedingsplafond van € 8,17 (kinderdagverblijf/peuteropvang) respectievelijk € 7,02 (BSO) wordt door ons vergoed, tot het vergoedingsplafond door de overheid. Dit is onderdeel van de intentieverklaring die de 3 samenwerkende branchepartijen (BK, BMK en BOink) met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben getekend en in het Kamerdebat van 14 april nog is bevestigd. Op dit moment werken de 3 branchepartijen samen met SZW en de Belastingdienst aan de uitvoering van de regeling. Wij streven ernaar het deel van de eigen bijdrage dat u van ons terugkrijgt voor de volgende incassodatum aan u terugbetaald te hebben.

Q: Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
A: De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Houdt u ook de website van genoemde organisaties in de gaten. De compensatie betreft de periode 16 maart t/m 6 april. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Q: Geldt deze compensatie ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen (bijv. expats)?:
A: Sommige expats of andere groepen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt: Of en hoe deze groepen in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.

Q: Geldt deze compensatie ook voor de ouders die gebruikmaken van de peuteropvang?
A: Een deel van de ouders die gebruikmaken van peuteropvang ontvangt kinderopvangtoeslag. Voor hen geldt deze compensatie wél. Maar een deel van de ouders heeft geen recht op kinderopvangtoeslag en maakt gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt: of en hoe deze groepen in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk. De branchepartijen gaan in gesprek met de VNG om te komen tot een landelijke afspraak zodat niet iedere kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en kinderopvangorganisaties krijgen hier zo snel mogelijk informatie over.

Wilt u bezwaar maken?

Heeft u uw gegevens gecontroleerd in Mijn SVB? En vindt u dat de vergoeding niet klopt, omdat die volgens u is berekend met oude of gewijzigde gegevens? Of omdat een kind ontbreekt in het overzicht in Mijn SVB? Of heeft u helemaal geen vergoeding gekregen? Dan verwijzen we u naar de website van SVB.

Zorg dat de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar heeft ontvangen vóór 12 augustus 2020. U kunt uw brief sturen naar het onderstaande adres:

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Postbus 114,

6400 AC Heerlen

Rekenvoorbeelden KOKO Kinderopvang Compensatieregeling eigen bijdrage

In de rekenvoorbeelden hieronder ziet u hoe de compensatieregeling voor de eigen bijdrage is opgebouwd. De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 20.000, € 30.000, € 50.000, € 70.000, € 90.000 en € 120.000 en een afname van twee dagen opvang per week voor het eerste kind.

Zoals eerder vermeld, wordt uw eigen bijdrage vergoed door de Rijksoverheid (via de Sociale Verzekeringsbank) en ons als kinderopvangorganisatie. U krijgt uw volledige eigen bijdrage terug. Hoe hoog dit bedrag is, is per ouder afhankelijk van de reeds ontvangen kinderopvangtoeslag en de hoogte van de factuur. Het bedrag boven het maximum uurtarief van € 8,17 (voor dagopvang en peuteropvang) en € 7,02 (voor buitenschoolse opvang) wordt door ons vergoed; vergoeding vanuit de kinderopvang. Het andere deel, de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief, wordt aan u terugbetaald door de Rijksoverheid; vergoeding vanuit SVB.

KDV – 52 weken – 2 dagen –
1 kind
Bruto maandbedrag Eigen
bijdrage
Vergoeding vanuit SVB Vergoeding vanuit Kinderopvang
Toetsingsinkomen € 20.000 € 811,76 € 58,29 € 31,39 € 26,90
Toetsingsinkomen € 30.000 € 811,76 € 84,98 € 58,08 € 26,90
Toetsingsinkomen € 50.000 € 811,76 € 165,03 € 138,14 € 26,90
Toetsingsinkomen € 70.000 € 811,76 € 263,14 € 236,24 € 26,90
Toetsingsinkomen € 90.000 € 811,76 € 370,67 € 343,77 € 26,90
Toetsingsinkomen € 120.000 € 811,76 € 516,65 € 489,76 € 26,90

 

BSO – 52 weken – 2 dagen –
1 kind
Bruto maandbedrag Eigen
bijdrage
Vergoeding vanuit SVB Vergoeding vanuit Kinderopvang
Toetsingsinkomen € 20.000 € 342,66 € 35,58 € 12,80 € 22,78
Toetsingsinkomen € 30.000 € 342,66 € 46,45 € 23,67 € 22,78
Toetsingsinkomen € 50.000 € 342,66 € 79,08 € 56,30 € 22,78
Toetsingsinkomen € 70.000 € 342,66 € 119,07 € 96,28 € 22,78
Toetsingsinkomen € 90.000 € 342,66 € 162,89 € 140,11 € 22,78
Toetsingsinkomen € 120.000 € 342,66 € 222,39 € 199,60 € 22,78

Alle genoemde bedragen, uurtarieven en voorbeeldberekeningen zijn indicatief. Hieraan kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

English

Information about contribution to childcare

Parents who are temporarily unable to bring their child(ren) to a childcare location or out-of-school care due to the Corona crisis, but who have paid their bill, will receive their own contribution money back. This was reported by State Secretary of Allowances and Customs, Van Huffelen, and State Secretary of Social Affairs and Employment, Van Ark. The Branch Association for Social Childcare, the Branch Organisation for Childcare and the Association of Parents in Childcare (BOinK) and the Ministry of Social Affairs and Employment and the Tax and Customs Administration (TOS) signed a letter of intent today to move forward with these arrangements.

Parents will continue to pay their own income-related contribution for entitlement to the childcare allowance (kinderopvangtoeslag), as the government wants to ensure that childcare organisations can provide high quality emergency care. It is not an ideal situation for parents to pay the costs of personal contribution for childcare which they are not using but please rest assured that all parents will be compensated. In addition there will be no costs to parents employed in the vital sectors who use the emergency childcare facilities.

More information check: https://www.boink.info/nieuws/parents-who-cannot-bring-their-children-to-child-care-receive-their-own-contribution-back

9 juli 2020