De Week Tegen Pesten

Afbeelding Week Tegen Pesten KOKO

Om pesten tegen te gaan, is er elk jaar aan het begin van het schooljaar de Week Tegen Pesten. Dit jaar is dat van 17 tot en met 21 september. Ook binnen onze kinderopvangorganisatie hebben we aandacht voor het voorkomen en/of omgaan met pestgedrag in de groep.

Onze pedagogisch medewerkers zijn alert op wat er in de groep gebeurt

En ze volgen de werkinstructie voorkomen van en/of omgaan met pestgedrag. Deze geeft richtlijnen ter voorkoming van pestgedrag, waarbij wordt ingezet op een positieve sfeer op de groep. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer er meer sociale verbondenheid binnen een groep is, de kans op het ontstaan van pesten kleiner is.

We laten zien dat we kinderen vertrouwen

Hierdoor groeit het zelfvertrouwen in de pedagogisch medewerkers. Pesten kan een groot effect hebben. De gepeste voelt zich vaak eenzaam, verdrietig en kan onzeker zijn en/of bang. Pesten kan zelfs lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Bij herhaald pestgedrag werken wij altijd samen met de betrokken ouders.

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School en Veiligheid.

14 september 2018