Klachten

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek echter niet voldoende is of als u het gevoel heeft niet serieus genomen te worden, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft iedere klant of medewerker van onze kinderopvangorganisatie het recht een klacht in te dienen als er ontevredenheid bestaat. Lees ons klachtenreglement.

Jaarverslag Klachtenregeling 2017

In 2017 waren we klachtenvrij.

U heeft ook de mogelijkheid om extern een klacht in te dienen via de Geschillencommissie voor de kinderopvang.
Brochure Geschillencommissie voor de kinderopvang