BSO-medewerkers op training

In mei en juni hebben alle medewerkers van de BSO’s van Boerderij de Balije en de Veldmuis en een aantal van het Zandkasteel aan de training Vreedzaam deelgenomen.

De overige medewerkers van BSO het Zandkasteel hebben al eerder deze training gevolgd. In drie trainingen hebben zij geleerd wat deze methode inhoudt. Met de kennis van deze training willen we, samen met andere deelnemers in de wijk (denk aan de buurtspeeltuin en de basisscholen) vorm geven aan de Vreedzame Wijk.

Wat is een Vreedzame Wijk?

Bij de Vreedzame Wijk wordt de succesvolle methodiek de Vreedzame school toegepast op wijkniveau. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. Steeds meer organisaties in Vleuten- De Meern die met kinderen en jeugd werken maar ook met kwetsbare bewoners omarmen deze pedagogische samenhang en hun medewerkers hebben de training gevolgd.

Wat levert het op?

Kinderen leven steeds meer in gescheiden werelden (school, thuis, straat). Door samenhang te creëren wordt het voor hen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen zijn. En dat dezelfde regels en afspraken gelden. Tegelijk werkt zo iedereen aan een veilig, positief sociaal klimaat waarin participatie centraal staat. De kracht van de Vreedzame Wijk ligt in het uitrollen van deze methode bij instanties die in de wijk met kinderen en jeugd werken of met kwetsbare bewoners. De onderwijzer, de voetbaltrainer, de pedagoog, de speeltuinbeheerder of buurtvrijwilliger spreken dezelfde taal en dragen dezelfde waarden uit waardoor onze jonge wijkbewoners op kunnen groeien tot fijne burgers in een democratische maatschappij.

26 juni 2017