Aandacht voor signaleren kindermishandeling

KOKO-week-tegen-kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling, van 19 t/m 25 november, wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem. Maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Als kinderopvangorganisatie hebben wij samen met ouders en andere professionals een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te vergroten.

Wat doen wij?

Wij besteden het hele jaar door aandacht aan het signaleren van kindermishandeling en het bespreken van deze signalen en vermoedens. De pedagogisch medewerkers krijgen structureel training in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij werken volgens een zorgstructuur en hanteren de stappen van de meldcode bij signalen en vermoedens. Tijdens trainingen en teamvergaderingen wordt het onderwerp op locaties onder de aandacht gehouden. De verbinding met ouders en andere professionals vinden wij hierin erg belangrijk.

De gevolgen van kindermishandeling zijn groot

Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, onder andere meer kans op depressie, angststoornissen, drugsgebruik en een verhoogd risico later eigen kinderen te mishandelen.

16 november 2018